Oddział dziecięcy

Ordynator: lek. Małgorzata Ruczka specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: Bogumiła Ostrowska, licencjat pielęgniarstwa

Zespół lekarzy to:

2-ch specjalistów pediatrii

Specjalista chorób płuc i pediatrii

Kontakt:

Dyżurka pielęgniarek: 71 77 67 410

Pokój lekarzy: 71 77 67 359

Oddział dysponuje  20 łóżkami pediatrycznymi.

Posiadamy również łóżka dla opiekunów przebywającymi w oddziale wraz z dziećmi.

Odwiedziny:

·                    dla rodziców codziennie do godz. 22.00

·                    dla pozostałych osób:

Þ                od poniedziałku do piątku od 13.00 do 18.00

Þ                w soboty, niedzielę i święta od 10.00 do 18.00

ODWIEDZAĆ MOGĄ PACJENTÓW DZIECI POWYŻEJ 7 ROKU ŻYCIA!

Regulamin odwiedzin dostępny w oddziale.

Zakres działalności:

Þ                diagnostyka i leczenie dzieci od okresu noworodkowego do 18 r.ż. w zakresie chorób dziecięcych,

Þ                w razie potrzeby wykonania specjalistycznych procedur pacjenci są przekazywani do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym,

Þ                diagnostyka ultrasonograficzna,

Þ                diagnostyka gastroenterologiczna,

Þ                diagnostyka radiologiczna, w tym cystografia i urografia,

Þ                diagnostyka laboratoryjna,

Þ               konsultacje lekarza specjalisty: neurologa dziecięcego, okulisty, laryngologa i psychiatry.

Dzieci przebywają w salach 1-, 2-, 3- osobowych.

Z dzieckiem przy łóżku może przebywać 24 godz./ dobę rodzic lub opiekun za opłatą zgodnie z cennikiem (do wglądu w oddziale) lub w ciągu dnia.

Do dyspozycji jest świetlica dla dzieci wyposażona w zabawki i książki.

 

W oddziale znajduje się „telefon do mamy” nr 71 80 50 106

Adres

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

centrala/rejestracja:
tel. 71 77 67 300
tel. 71 77 67 412

sekretariat:
tel. 71 77 67 427
fax 71 77 67 307

Oddział w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. 62 785 20 31
fax. 62 785 20 31 wew. 211

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
www.pzsolesnica.pl

Przekaż 1%

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim. Instytucja Pożytku Publicznego, na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
E-deklaracje 2017