Oddział chirurgiczny

Kierownik Oddziału: lek. Zbigniew Krawczuk – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Zastępca kierownika oddziału: lek. Marek Snowyda – specjalista chirurgii ogólnej.

Lekarze:

  • lek. Marcin Krywiak – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
  • lek. Adam Masternak – specjalista chirurgii ogólnej.
  • lek. Radosław Zawisza – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
  • dr n.med. Andrzej Janeczko – specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Alicja Maligranda – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

 

Telefony

·                  ordynator : 71 77 67 379

·                  dyżurka lekarska: 71 77 67 353

·                  dyżurka pielęgniarek: 71 77 67 376

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

W Oddziale Chirurgii Ogólnej PSZ dysponujemy 46 łóżkami rozmieszczonymi w 12. ( 2-6 osobowych ) salach chorych. Oddział posiada stały dostęp do dwóch, spełniających wszelkie wymogi, wyposażonych w nowoczesny  sprzęt anestezjologiczny i chirurgiczny Sal Operacyjnych. W obrębie Bloku Operacyjnego działa w pełni monitorowana Sala Budzeń, ze stałym nadzorem lekarsko-pielęgniarskim. W Oddziale Chirurgicznym zaś każdy wymagający tego pacjent jest monitorowany na Sali Pooperacyjnej (4-osobowa). W ramach oddziału funkcjonuje ponadto sala zabiegowo-opatrunkowa z możliwością wykonywania drobnych zabiegów, również w krótkim znieczuleniu dożylnym. Oddział Chirurgiczny posiada stały dostęp do badań laboratoryjnych, radiologicznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz Pracowni Diagnostycznych, wykonujących badania: ultrasonograficzne, gastroskopowe, kolonoskopowe.

W naszym Szpitalu istnieje również Oddział Intensywnej Terapii co zapewnia możliwość kompleksowego leczenia okołooperacyjnego szczególnie u obciążonych licznymi schorzeniami chorych, w tym chorych onkologicznie.

Wykonujemy pełen zakres zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, w szczególności:

chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej ( prawdopodobnie najwięcej ilościowo różnorodnych zabiegów laparoskopowych w regionie, w tym w ostrych chorobach chirurgicznych jamy brzusznej ),

chirurgii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego (w tym chorób nowotworowych i zapalnych trzustki),

chirurgii endokrynologicznej.

 

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne uruchomienie i wczesne żywienie doustne pacjentów po operacjach, w razie konieczności dojelitowe (EN) ( sondy dojelitowe typu Bengmark, mikrojejunostomie ) lub częściowe (PPN) i pełne (TPN) - pozajelitowe. Stosujemy również u pacjentów interwencje żywieniowe przed operacją i po niej. Personel lekarski i pielęgniarski jest szczególnie wyczulony na leczenie bólu pooperacyjnego i przewlekłego, stosujemy leczenie multimodalne wg znormalizowanych Skal Oceny Natężenia Bólu – zgodnie z najnowszymi standardami i zaleceniami towarzystw medycznych.

Nasi pacjenci, w ramach kontroli po operacji, są zaopatrywani w Poradni Chirurgicznej, co zabezpiecza ciągłość opieki i leczenia.

Oddział Chirurgiczny pełni dyżur całodobowo. W szpitalu stały, całodobowy dyżur pełni także lekarz anestezjolog.


<!--[endif]-->

 

!!   NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE !!

Zakres wykonywanych zabiegów

Chirurgia endokrynologiczna
       operacje tarczycy (nowotwory tarczycy również z usunięciem węzłów chłonnych, choroba Graves-Basedowa, wole wieloguzkowe nadczynne)
       operacje nadnerczy ( adrenalektomia laparoskopowa)
  

Chirurgia przewodu pokarmowego
- żołądek i dwunastnica - zeszycie pękniętego wrzodu, resekcja żołądka, całkowite usunięcie żołądka, pyloroplastyki (Mikulicza, Finneya, Jaboulaya) - niektóre operacje z tych przeprowadzamy metodą laparoskopową

- endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) – protezowanie dróg żółciowych, usuwanie kamieni, stentowanie
- krwawienia do przewodu pokarmowego
- krwawienia pourazowe do jamy otrzewnowej
- refluks żołądkowo-przełykowy (GERD) - laparoskopowa fundoplikacja Nissena, oraz Toupeta

- achalazja – kardiomiotomia Hellera z fundoplikacją sposobem Dora - laparoskopowo
- jelito grube - guzy nowotworowe, choroby zapalne – np. choroba uchyłkowa  (metodą klasyczną i laparoskopową)
- usunięcie wyrostka robaczkowego (głównie metodą laparoskopową )
- proktologia (guzy krwawnicze odbytu, szczelina odbytu, polipy odbytu)
- wątroba i drogi żółciowe (kamica pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, guzy wątroby,    - dróg żółciowych)
- cholecystektomia laparoskopowa
- trzustka (radykalne operacje guzów nowotworowych – pankreatoduodenektomia, resekcje obwodowe, zabiegi - - resekcyjne i drenażowe w przewlekłym zapaleniu trzustki)
- niedrożności przewodu pokarmowego (metodą klasyczną i laparoskopową)
- drenaże i biopsje przezskórne, endoskopowe (PEG) i laparoskopowe gastrostomie

 

Chirurgia klatki piersiowej
       - leczenie nadpotliwości (sympatektomie - operacje torakoskopowe, minimalnie inwazyjne)
       - leczenie bólu w chorobach nowotworowych i zapalnych trzustki ( splanchnicektomie torakoskopowe)
   

Chirurgia przepuklin (operacje metodą klasyczną i laparoskopową, wyłącznie z użyciem siatek)
       - pachwinowych ( w tym: nawrotowych i in. - laparoskopowo metodą TAPP)
       - udowych
       - pępkowych
       - pooperacyjnych
   

Chirurgia śledziony (metodą klasyczną i laparoskopową)
       - usunięcie śledziony
   

Chirurgia naczyniowa
       - układu żylnego kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych)

 

Chirurgia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit:

-      w chorobie Leśniowskiego-Crohna – strikturoplastyki (Mikulicz, Finney), laparoskopowe resekcje w postaci krętniczo-kątniczej

-      we wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy – proktokolektomie odtwórcze z wytworzeniem zbiorników jelitowych
   

Chirurgia onkologiczna
   

 

Poza bardzo szerokim zakresem operacji onkologicznych, opisanych szczegółowo wyżej, oferujemy :
   -   konsultacje onkologiczne i kwalifikacje do dalszego leczenia specjalistycznego,
   -   pomoc w zakresie organizacji systemu leczenia (naświetlania i chemioterapia przed i pooperacyjna),
   -   pomoc w zapewnieniu opieki paliatywnej,

   -   leczenie żywieniowe
   -   diagnostykę onkologiczną:
   -   biopsje i drenaże przezkórne pod kontrolą USG i TK,
   -   laparoskopie diagnostyczne,
   -   laparoskopowe wytwarzanie kolostomii i gastrostomii,
   -   endoskopowe zakładanie przezskórnych gastrostomii.
   -   biopsje (pod kontrolą USG i TK)
           zmian w obrębie wątroby i jamy brzusznej
           zmian w obrębie tarczycy
   -  drenaże pod kontrolą USG (ropnie i inne zbiorniki w jamie otrzewnowej i poza)
   -  videoendoskopia (w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym, z udziałem anestezjologa)
           żołądka i dwunastnicy (gastroskopia)
           jelita grubego (kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia)
Adres

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

centrala/rejestracja:
tel. 71 77 67 300
tel. 71 77 67 412

sekretariat:
tel. 71 77 67 427
fax 71 77 67 307

Oddział w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. 62 785 20 31
fax. 62 785 20 31 wew. 211

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
www.pzsolesnica.pl

Przekaż 1%

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim. Instytucja Pożytku Publicznego, na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
E-deklaracje 2017