Izba Przyjęć

Pielęgniarka oddziałowa – mgr Barbara Rogala

1. Izba Przyjęć Szpitala pełni dyżur całodobowy i udziela świadczeń:

 • osobom zgłaszającym ze  skierowaniem do szpitala
 • w przypadkach nagłych zachorowań, zatruć, stanów ostrych, wypadków oraz pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

Telefon: 071 77 67 301, 302

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza pełni dyżur całodobowy, przyjęcia odbywają się bezpośrednio w oddziale. Udziela konsultacji z zakresu ginekologii i położnictwa.

telefon: 071 77 67 342

Izba Przyjęć Pediatryczna pełni dyżur przez całą dobę, przyjęcia odbywają się bezpośrednio  w oddziale.

Telefon: 071 77 67 349

AMBULATORIUM - OLEŚNICA

Ambulatorium przyjmuje pacjentów w przypadkach:

 • nagłych zachorowań,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Ambulatorium funkcjonuje:

 • w dni powszednie od 18.00do 08.00
 • w dni wolne i święta od 08.00 do 08.00

Adres

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

centrala/rejestracja:
tel. 71 77 67 300
tel. 71 77 67 412

sekretariat:
tel. 71 77 67 427
fax 71 77 67 307

Oddział w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. 62 785 20 31
fax. 62 785 20 31 wew. 211

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
www.pzsolesnica.pl

Przekaż 1%

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim. Instytucja Pożytku Publicznego, na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
E-deklaracje 2017