Co zabrać do szpitala?

·      

 

   Jak przygotować się do pobytu w Szpitalu i zabiegu operacyjnego?

Czas choroby i pobytu w każdym szpitalu jest nieodłącznie związany ze stresem i dlatego ważne jest, by ograniczać czas jego trwania do niezbędnego minimum.

Wszyscy pacjenci zgłaszający się do Szpitala na zabieg operacyjny bądź pobyt diagnostyczny, proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:

·         Chory powinien przybyć do szpitala punktualnie co do dnia i godziny, w terminie ustalonym w trakcie wizyty kwalifikacyjnej lub podanym przez pracownika recepcji szpitala.

·         Chorzy, którzy zostali poinformowani, że termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień, co termin przyjęcia, proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.

 

Należy zabrać ze sobą do szpitala:

·         skierowanie do szpitala,

·         dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala (dowód osobisty, ważna legitymacja ubezpieczeniowa, w przypadku emerytów i rencistów legitymacja emeryta, rencisty i ostatni odcinek emerytury/renty),

·         w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy - NIP pracodawcy,

·         wszystkie posiadane wyniki badań, zdjęcia RTG itp., karty wypisowe i inne dokumenty medyczne,

·         chorujący na inne schorzenia proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich stosowanych leków w oryginalnych opakowaniach,

·         konieczne jest zabranie ze sobą do szpitala: osobistych przyborów toaletowych, rannych pantofli, piżamy, szlafroka i ręcznika.

 

Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii.

Adres

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

centrala/rejestracja:
tel. 71 77 67 300
tel. 71 77 67 412

sekretariat:
tel. 71 77 67 427
fax 71 77 67 307

Oddział w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. 62 785 20 31
fax. 62 785 20 31 wew. 211

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
www.pzsolesnica.pl

Przekaż 1%

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim. Instytucja Pożytku Publicznego, na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
E-deklaracje 2017