Spis telefonów Szpitala w Oleśnicy

SPIS TELEFONÓW

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLEŚNICY

 

 71 77 67 300    -    REJESTRACJA  - CENTRALA OGÓLNA 

 

 ODDZIAŁY I KOMÓRKI MEDYCZNE

 

IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA 

 

71 77 67 301  -   CHIRURGICZNA

71 77 67 302  -   INTERNISTYCZNA 

71 77 67 319  -   PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 

 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 

 

71 77 67 358  -  ORDYNATOR

71 77 67 359  -  POKÓJ LEKARSKI

71 77 67 410  -  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA 

71 77 67 359  -  SEKRETARIAT

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

 

71 77 67 333  -  ORDYNATOR

71 77 67 335  -  POKÓJ LEKARSKI

71 77 67 330  -  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

71 77 67 303  -  SEKRETARIAT 

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 

 

71 77 67 305  -  ORDYNATOR

71 77 67 322  -  POKÓJ LEKARSKI

71 77 67 341  -  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA 

71 77 67 306  -  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA (POŁOŻ)

71 77 67 375  -  SEKRETARIAT

71 77 67 342  -  IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNA 

  

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY 

 

71 77 67 393  -  POKÓJ LEKARSKI

71 77 67 365  -  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA 

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 

 

71 77 67 329  -  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

71 77  67 379 - ORDYNATOR

71 77 67 353 - DYŻURKA LEKARSKA

71 77 67 376 - LADA PIELĘGNIAREK

 

 

 PORADNIE 

 

71 77 67 318  -  PORADNIA KARDIOLOGICZNA

71 77 67 362  -  PORADNIA DIABETOLOGICZNA 

71 77 67 319  -  PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

71 77 67 319  -  PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA 

71 77 67 375  -  PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

 

PRACOWNIE 

 

71 77 67 316  -  LABORATORIUM PRACOWNIE 

71 77 67 347  -  KIEROWNIK LABORATORIUM 

71 77 67 309  -  LABORATORIUM SEROLOGIA 

71 77 67 318  -  PRACOWNIA USG

71 77 67 332  -  GABINET EKG

71 77 67 370  -  POKÓJ LEKARSKI RTG

71 77 67 331  -  POKÓJ TECHNIKÓW RTG

 

ADMINISTRACJA

 

71 77 67 427  -  SEKRETARIAT DYREKCJI

71 77 67 307  -  SEKRETARIAT DYREKCJI FAX 

71 77 67 425  -  GŁÓWNA KSIĘGOWA

71 77 67 426  -  Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ 

71 77 67 390  -  KSIĘGOWOŚĆ – PŁACE

71 77 67 425  -  KSIĘGOWOŚĆ – KOSZTY 

71 77 67 308  -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

71 77 67 360  -  KASA

71 77 67 317  -  KIEROWNIK KADR

71 77 67 325  -  KADRY

71 77 67 324  -  MARKETING – BHP 

71 77 67 315  -  PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

71 77 67 373  -  STATYSTYKA

71 77 67 416  -  PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 

71 77 67 426  -  KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO 

 

Adres

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

centrala/rejestracja:
tel. 71 77 67 300
tel. 71 77 67 412

sekretariat:
tel. 71 77 67 427
fax 71 77 67 307

Oddział w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. 62 785 20 31
fax. 62 785 20 31 wew. 211

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
www.pzsolesnica.pl

Przekaż 1%

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim. Instytucja Pożytku Publicznego, na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
E-deklaracje 2017