Od 1 października świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  na terenie powiatu oleśnickiego sprawować będzie Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.

Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach znajdujących się w budynku:

·        Szpital w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, tel. 71 776 73 37

·        Szpital w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, tel. 71 776 74 00

 

Przypominamy, iż z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożącym istotnym uszczerbkiem na zdrowiu

 

Od dnia 01.05.2018r. miejsce udzielania świadczeń zlokalizowane w szpitalu w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, funkcjonować będzie od godz. 20:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek oraz od godz.20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 8:00 dnia po okresie świątecznym.
Jednocześnie informuję, że realizacja świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalu w Oleśnicy nie uległa zmianie. Świadczenia  udzielane są  od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.


 

 

"ZDROWIE PACJENTA NAJWYŻSZYM CELEM"

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy powstał w dniu 01.01.2004r. w wyniku połączenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie. Obszarem działania Powiatowego Zespołu Szpitali jest teren Powiatu Oleśnickiego.

 

Oddziały szpitalne

 

 

Świadczenia zdrowotne rehabilitacyjne

 

Świadczenia zdrowotne długoterminowe

 


 

Szybka ścieżka onkologiczna

 

 

Pogotowie ratunkowe

 

Przychodnia specjalistyczna

 

Adres

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

centrala/rejestracja:
tel. 71 77 67 300
tel. 71 77 67 412

sekretariat:
tel. 71 77 67 427
fax 71 77 67 307

Oddział w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. 62 785 20 31
fax. 62 785 20 31 wew. 211

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
www.pzsolesnica.pl

Przekaż 1%

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim. Instytucja Pożytku Publicznego, na którą można odpisać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
E-deklaracje 2017